Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

sieci i instalacje wewnętrzne

kierunek: Inżynieria środowiska
Uzyskany tytuł

inżynier

Czas trwania studiów

4 lata (osiem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

  • projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja sieci: grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz instalacji klimatyzacyjnych,
  •  znajomość technologii stosowanych w inżynierii środowiska (uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami),
  •  umiejętność stosowania technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
  •  znajomość prawa budowlanego i wodnego oraz wiedza umożliwiająca założenie i prowadzenie własnej firmy.

sieci i instalacje wewnętrzne
sieci i instalacje wewnętrzne

Praca dla Ciebie

Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie na stanowiskach: projektanta, wykonawcy i eksploatatora obiektów oraz procesów technologicznych wykorzystywanych w branży sanitarnej; pracownika laboratorium badawczego lub kontrolnego; pracownika komórki zajmującej się problematyką środowiskową w przedsiębiorstwie lub urzędzie.


Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich o profilu praktycznym lub akademickim oraz do ubiegania się o uprawnienia „budowlane” branży sanitarnej, do kierowania robotami bez ograniczeń i do projektowania w ograniczonym zakresie. Ponadto zdobyta wiedza i umiejętności otwierają możliwość podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej – bardzo popularnej formy zatrudnienia w tej branży – oferującej usługi w dziedzinie inżynierii środowiska.

Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie