Senat od kuchni i lekcja o Marcu

Senat od kuchni i lekcja o Marcu

Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ, parking, godz. 6. Promienie słoneczne nieśmiało wyglądają zza budynków, przykrywając uczelniany parking. Gromadzi się na nim coraz więcej osób. To studenci I i II roku filologii polskiej gotowi do wyjazdu do Warszawy.

Droga do Warszawy mija szybko, ale w samej stolicy korki sprawiają, że pod parlament podjeżdżamy z półgodzinnym opóżnieniem. W oczekiwaniu na przepustki, wypatrujemy znajomych twarzy znanych z telewizorów.

- Kto właśnie przeszedł koło nas? - pyta nasz wykładowca Rafał Gruchalski.
- To Marek Sawicki, były minister rolnictwa – pada prawidłowa odpowiedź.

Wreszcie udaje się wejść na dziedziniec Sejmu i od kuchni ujrzeć świat polskiej polityki. Na studentów PWSZ czeka senator Jerzy Wcisła z Elbląga.

- Często spieramy się w Senacie o sprawy czysto techniczne, które nie mają wydźwięku politycznego. Nieraz pewne szczegóły danej ustawy są omawiane nawet przez kilka godzin – podkreśla senator podczas spotkania w jednej z sal.
Odczuwamy na własnej skórze, że nie tak łatwo dostać się na salę plenarną. Po kilku telefonach senatora jest zgoda, byśmy mogli wejść na galerię, by przysłuchać się obradom. Potem jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie, wizyta pod tablicą, poświęconą senatorom, którzy zginęli podczas II wojny światowej i czas na kolejny punkt naszej edukacyjnej wycieczki – Muzeum Żydów Polskich Polin.

W Muzeum czekają nas warsztaty edukacyjne, prowadzone przez pana Dariusza na temat wydarzeń Marca 1968 roku w Polsce i na świecie. - Podzielcie się na kilka grup. Każda zajmie się innym, konkretnym tematem, a następnie zaprezentuje go przed resztą osób – oznajmił prowadzący.
Mieliśmy okazje zapoznać się z całym historycznym tłem tamtych wydarzeń i nauczyć się w komunikatywny sposób przekazać wiedzę reszcie grupy. A także wysłuchać wspomnień osób, ktore opuściły Polskę po wydarzeniach marcowych.

Wracając do autokaru odwiedzamy także Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Smoleński oraz Pałac Prezydencki. - Widzicie! Tam w restauracji siedzi Robert Gonera! - konspiracyjnie szpecze jeden ze studentów.

Do Elbląga wracamy z bagażem wielu wrażeń, emocji i zdobytej wiedzy.


Studenci I roku Filologii Polskiej PWSZ


Data publikacji: 12 czerwca 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu