Seminarium „Rozpoznać – wspierać – pomagać”

Seminarium „Rozpoznać – wspierać – pomagać”

16 maja 2018 w Instytucie Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu, po raz kolejny odbyło się seminarium naukowe, które cyklicznie organizowane jest w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Tegoroczne spotkanie nosiło tytuł: „Rozpoznać – wspierać – pomagać”, a jegoorganizatorami były Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 i nr 2. Studenci i nauczyciele mieli okazję wysłuchać czterech wystąpień, które nakreślały główne kierunki pomocy uczniom z różnymi trudnościami szkolnymi i pozaszkolnymi.  

Referat wprowadzający w tematykę, zatytułowany „Znaczenie zasobów osobistych i wsparcia społecznego” wygłosiładrIrena Sorokosz.

Kolejne wystąpienie pt.: „Diagnoza - rozpoznać i zrozumieć problem”, który przedstawiła mgr Joanna Gawlicka przybliżyło działania poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie diagnostyki, a mgr Joanna Żbikowska ukazała zakres i znaczenie Działań profilaktyczno-terapetycznych realizowanych przez specjalistów z poradni wobec ucznia, nauczyciela i rodziców. Seminarium zakończyło wystąpienie dr Magdaleny Glinieckiej-Rękawik zatytułowane „Coaching - proces interaktywny”, poświęcone sztuce zadawania pytań i ich roli w procesie budowania pozytywnych relacji z uczniem.

Studenci, jako przyszli nauczyciele niejednokrotnie będą stykać się w szkole z sytuacjami problemowymi, dlatego tak ważna jest informacja o tym gdzie szukać pomocy i jakiego wsparcia mogą udzielić specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Tegoroczne, już XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny miały szczególny wymiar, ponieważ zbiegły się z jubileuszem XX-lecia Państwowej Wyższy Szkoły Zawodowej w Elblągu.


Data publikacji: 17 maja 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry