Sekcja pedagogiczno-psychologiczna PRO PERSONA

Opiekun koła: dr Irena Sorokosz

 

Sekcja rozpoczęła działalność w roku akademickim 2017/2018 i opiera się o założenia Studenckiego Klubu Dyskusyjnego, działającego pod tą samą nazwą w roku akademickim 2001/2002.

 

Celem jest:

-          rozwój osobisty i kształtowanie kompetencji pedagogicznych studentów,
-          rozwijanie zainteresowań naukowych,
-          wdrażanie studentów do prowadzenia badań pedagogicznych,
-          wspieranie inicjatyw studenckich w zakresie działań społeczno-pedagogicznych i wolontariackich,
-          integracja studentów pedagogiki różnych roczników i współtworzenie tradycji kierunku,

 

Sekcja realizuje cele poprzez:

-          podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizowania środowiska studenckiego,
-          współpracę z innymi organizacjami studenckimi,
-          prowadzenie własnych badań,
-          działalność wolontariacką,