Sekcja językoznawcza

Opiekun  sekcji : dr Aneta Lica
Przewodniczący: Sylwiusz Brywczyński


Koło tworzą studenci zainteresowani polszczyzną i jej właściwym wykorzystywaniem, m.in. w życiu zawodowym. 
Celem naszej pracy jest badanie zmian zachodzących we współczesnym języku polskim (w nawiązaniu do zmian dawniejszych). Koncentrujemy się na języku potocznym, publicystycznym i artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem właściwie pojmowanej kultury języka. 

Koło jest organizatorem corocznej konferencji studenckiej Integralia - Wymiary studenckiej humanistyki.

Ostatnia konferencja odbyła się 23 maja 2018 r.

Członkowie Koła propagują również kulturę języka poprzez działalność w  poradni językowej.

Zapraszamy wszystkich, którzy zastanawiają się, jak myśl przekłada się na słowo.