Opiekun sekcji: mgr Zbigniew Babiński
Przewodnicząca: Agnieszka Piasek

Sekcje tworzą studenci z Instytutu Pedagogiczno-Językowego,  którzy są uzdolnieni i zorientowani plastycznie.  Zajęcia w ramach Studenckiego Koła Naukowego Humanitas   w sekcji graficzno-promocyjnej  polegają między innymi na doskonaleniu (nauce) rysunku akademickiego, ćwiczeniach graficzno-malarskich lub cyfrowo-graficznych 2D. 

Głównym celem działania sekcji jest przygotowanie studentów do nienaśladowczego
i otwartego myślenia (plastycznego), które potrafi wyzwalać wrażliwość, a nade wszystko - kreatywność.

Cele szczegółowe to:

  • zdobywanie umiejętności i doświadczeń warsztatowych,
  • poznawanie możliwości, sposobów i zakresu działań w obrębie dyscyplin rozumianych jako artystyczne,
  • kształtowanie umiejętności interpretacji plastycznych obserwowanych zjawisk,
  • wyzwalanie świadomego doboru środków w realizacji wyrażenia własnego, oryginalnego stanowiska.

Sekcja współpracuje  między innymi z: AZS i Chórem  PWSZ, Akademią Dziecięcą, ABK  i  Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą. Realizuje projekty kooperacyjne zewnętrzne, np. zajęcia komputerowe z młodzieżą licealną w zakresie grafiki cyfrowej 2D.

Zapraszamy studentów z innych Instytutów, którzy mają ambicje artystyczne, chcą  rozwijać zdolności graficzne- wypracować  własny i oryginalny  język graficzny i artystyczny.