Rozmawiali o samorządzie terytorialnym

Konferencja naukowa Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ

Dr hab. Grażyna Cern, prof. uczelni reprezentowała Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu na konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji (Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego) Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 5-6 października 2021 r. w Wieliczce.

Główne tematy konferencji to: "O prawie do dobrego samorządu — perspektywa wspólnoty i państwa" oraz "Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego — rzeczywistość a oczekiwania". Pani profesor przedstawiła referat pt. "Granice prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny — współczesne wyzwania i dylematy". Referat ten w formie artykułu naukowego został opublikowany w monografii "Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno-instytucjonalnej", red. naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska, wyd. Wolters Kluwer 2021, s. 121-142.

Dnia 4 października 2021 r. Pani profesor Grażyna Cern brała także udział w seminarium organizowanym przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze z okazji ich 30-lecia istnienia.


Data publikacji: 11 października 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry