Wnioski o stypendia należy składać w Dziale Kształcenia PWSZ w E-gu, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 205 i 206 w poniższych terminach:

stypendia socjalne  - do 10 lutego (przy czym studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w semestrze letnim - do 28 lutego);

Obowiązujące druki (zał. do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w E-gu):

  Zał. 2 http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2019/2019_28_regulamin_zal2.pdf

Lub  Zał. 7 http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2019/2019_28_regulamin_zal7.pdf

 

stypendia rektora - etap I (wszyscy studenci) - do 10 marca,  etap II (tylko studenci przebywający na Erasmusie) – do 10 kwietnia

Stypendium rektora jest przyznawane na SEMESTR za osiągnięcia (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe) uzyskane w poprzednim semestrze.

Obowiązujące druki (zał. do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w E-gu):

  Zał. 4    http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2019/2019_31zal1.pdf

Zał.  4a    http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2019/2019_31zal2.pdf

 do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów.

Tabela z liczbami uprawnionych studentów na poszczególnych kierunkach zostanie umieszczona w dziale Studenci/Stypendia/Komunikaty  po dniu 2 marca 2020r.

Listy rankingowe na poszczególnych kierunkach zostaną opublikowane przez dziekanaty do               5 marca 2020r.

Przypominamy, że dodatkowe (poza średnią ocen) osiągnięcia  muszą być potwierdzone:

-  naukowe, artystyczne, udział w olimpiadach – przez Dyrektora Instytutu

- sportowe – przez Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego (mgr   Janusz Światkowski)

stypendia dla osób niepełnosprawnych  przyjętych na I rok studiów na semestr letni 2019/20 – do dnia 28 lutego 2020r.

Obowiązujący druk (zał. do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w E-gu):

  Zał. 3   http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2019/2019_28_regulamin_zal3.pdf