Nazwa świadczeniaTERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓWTERMINY OGŁASZANIA WYNIKÓW
Semestr zimowySemestr letniSemestr zimowySemestr letni
Stypendium socjalne do 30 czerwca (przy czym osoby przyjęte na pierwszy rok studiów – do 10 października) do 10 lutego (przy czym studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w semestrze letnim - do 28 lutego) do 31 października do 15 marca
Stypendium rektora etap I - do 15 października
etap II – do 15 listopada
etap I - do 10 marca
etap II – do 10 kwietnia
etap I - do 31 października
etap II – do 30 listopada
etap I - do 20 marca
etap II – do 20 kwietnia
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych do 15 października
(przy czym studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w semestrze letnim - do 28 lutego)

do 31 października
(dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w semestrze letnim - do 15 marca)

Zapomogi w każdym czasie niezwłocznie
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do 10 września decyzję wydaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego