Nazwa świadczeniaTERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓWTERMINY OGŁASZANIA WYNIKÓW
Semestr zimowySemestr letniSemestr zimowySemestr letni
Stypendium socjalne do 30 czerwca (przy czym osoby przyjęte na pierwszy rok studiów – do 10 października) do 10 lutego do 31 października do 15 marca
Stypendium rektora dla najlepszych studentów etap I - do 15 października
etap II – do 15 listopada
etap I - do 31 października
etap II – do 30 listopada
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych do 15 października do 31 października
Zapomogi w każdym czasie niezwłocznie
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do 10 września decyzję wydaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego