Opiekun naukowy: dr Mariusz Darabasz

Kierownik studiów: mgr Katarzyna Olszewska

Kierownik praktyk: mgr Irena Naguszewska

Czas trwania: 2 semestry (270 godzin dydaktycznych). Zjazdy: piątek- sobota

Opłata: 1100 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów:

Uczestnikami studiów podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej mogą
być osoby, które ukończyły: jednolite studia magisterskie oraz studia I lub II stopnia. Słuchacze podczas studiów uzyskają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu kierowania jednostkami administracji publicznej.

 

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych
na różnych szczeblach zarządzania w jednostkach administracji publicznej. Studenci tych studiów zostaną zapoznani z licznymi narzędziami służącymi lepszemu wykorzystaniu dostępnych
w jednostkach administracji publicznej zasobów. Ponadto zdobędą wiedzę praktyczną
i teoretyczną z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zarządzania w administracji oraz wielu innych obszarów. Zdobyte w trakcie tych studiów umiejętności praktyczne pozwolą im na zdobycie zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej
oraz umożliwią im awans zawodowy.

W trakcie studiów będą realizowane min. takie przedmioty, jak: 

 

  • Zarządzanie jednostką administracji publicznej 
  • Prawo administracyjne 
  • Postępowanie administracyjne 
  • Zarządzanie wizerunkiem jednostek administracji publicznej 
  • System administracji publicznej w Polsce 
  • Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego 
  • Prawo zamówień publicznych 
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
  • Kontrola zarządcza w administracji publicznej 
  • Zarządzanie kadrami w administracji publicznej 
  • Zarządzanie strategiczne jednostką administracji publicznej 
  • Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej 
  • Systemy zarządzania jakością w administracji publicznej 
  • E-administracja 
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 
  • Finanse publiczne 
  • Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej
  • Praktyka w jednostkach administracji publicznej
 

Warunki uzyskania dyplomu

Słuchacze uzyskują zaliczenia z oceną z każdego przedmiotu oraz piszą z dowolnie wybranego przedmiotu pracę dyplomową, która podlega wnikliwej recenzji z oceną. Po wypełnieniu powyższych wymagań otrzymują świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Dorotę Seroka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, ul. Grunwaldzka 137, Instytut Ekonomiczny, p.11. do 30 września 2013 r.

Studia podyplomowe zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 25 słuchaczy.

 

Sekretarz:

 

mgr Dorota Seroka

Turn on Javascript!

tel. 55 629 06 52

Elbląg, al. Grunwaldzka 137

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Ekonomiczny

82-300 Elbląg al. Grunwaldzka 137

Turn on Javascript!