Opiekun naukowy: dr Tomasz Winnicki

Kierownik: mgr Marzanna Tyburska

Sekretarz : mgr Sylwia Lasota

Czas trwania: 2 semestry (270 godzin dydaktycznych).

Zjazdy: piątek (15:45-20:45)- sobota (9.00-19.15)

Data rozpoczęcia: 19.10.2018

Data zakończenia: 01.03.2019

Opłata: 900 zł za semestr

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe w zakresie Organizacja i Zarządzanie  Oświatą skierowane są do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich o profilach pedagogicznych i niepedagogicznych.

 

Cel studiów:

Uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych.

Osoby kończące w/w studia podyplomowe otrzymują uprawnienia umożliwiające przystępowanie do konkursów na stanowiska kierownicze w oświacie, zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Studiujący rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości metod i technik zarządzania placówkami non profit, podwyższają swoje kompetencje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Kształtują postawę menedżera oświaty przygotowanego do zarządzania placówką oświatową podlegającą systematycznym zmianom.

W trakcie studiów będą realizowane min. takie przedmioty, jak:

 •  Zarządzanie finansami w placówce
 •  Zarządzanie wizerunkiem firmy oświatowej
 •  Marketing usług edukacyjnych
 •  Organizacja i zarządzanie
 •  Programy informatyczne w zarządzaniu placówką edukacyjną
 •  Umiejętności społeczne menedżera
 •  Prawo w systemie oświaty
 •  Jakość w edukacji
 •  Unia Europejska a edukacja
 •  Planowanie zmian w placówce edukacyjnej
 •  Praca z radą pedagogiczną. WDN i ROS
 •  Egzaminy zewnętrzne a planowanie pracy szkoły
 •  Współpraca z organem prowadzącym
 •  Plan organizacyjny szkoły

 

Warunki uzyskania dyplomu

Słuchacze uzyskują zaliczenia z oceną z każdego przedmiotu, realizują 30 godzinną praktykę

z zakresu organizacji pracy w placówce oświatowej. Studia kończą się egzaminem. Po spełnieniu ww. wymagań otrzymują świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Sylwię Lasotę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, Aleja. Grunwaldzka 137, Instytut Ekonomiczny, p.11.

 

Terminy zjazdów:

Uwaga. Niniejszy plan może ulec zmianie po konsultacjach z uczestnikami studium

 

Terminy zjazdów w roku akademickim 2018/2019

Numer zjazdu

Dzień

Miesiąc

Rok

Liczba godzin
 na zjeździe

1

19-20

X

2018 rozpoczęcie            

20 h

2

26-27

X

2018            

20 h

3

09-10

XI

2018            

20 h

4

16-17

XI

2018            

20 h

5

23-24

XI

2018            

20 h

6

07-08

XII

2018           

20 h

7

14-15

XII

2018           

20 h

8

11-12

I

2019              

20 h

             9

18-19

I

2019            

20 h

           10

01-02

II

2019

20 h

11

08-09

II

2019            

20 h

12

22

 

II

2019            

6 h

egzamin

23 (sob.)

II

2019

 

praktyka

 

 

2018-2019

30 h

Uroczystość zakończenia studiów

01 (pt.)

III

2019

 

 

 

Harmonogram:

piątek – 15:45-20:45            (6 godz. dyd.)

sobota –9:00-19:15                        (12 godz. dyd.)

15:45-17:15   I  sesja

 

9:00-10:30   I  sesja

 

 

17:15-17:30  przerwa

 

10:30-10:45  przerwa

17:30-19:00  II  sesja

 

10:45-12:15  II  sesja

 

 

19:00-19:15  przerwa

 

12:15-12:30 przerwa

19:15-20:45  III  sesja

 

12:30-14:00  III  sesja

 

 

 

 

14:00-14:15 przerwa

 

 

14:15-15:45  IV    sesja

 

 

 

 

15:45-16:00  przerwa

 

 

16:00-17:30  V sesja

 

 

 

 

17:30-17:45 przerwa

 

 

17:45-19:15  VI sesja

 

 

Sekretarz:

mgr Sylwia Lasota

Turn on Javascript!

tel. 55 629 06 51

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Ekonomiczny

82-300 Elbląg al. Grunwaldzka 137Kierownik:

mgr Marzanna Tyburska

Turn on Javascript!

tel. 691 464 024