Opiekun naukowy: dr Dorota Wiercińska

Kierownik: dr Joanna Nowak

Sekretariat: Dziekanat Instytut Pedagogiczno-Językowy

Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy piątek- sobota/ 2 razy w miesiącu

Data rozpoczęcia: marzec 2022 r.

Opłata: 1800 zł za semestr

Z dniem 1 października 2019 r. weszły w życie zmiany związane z organizacją studiów podyplomowych dla nauczycieli  pedagogów specjalnych. W związku z tym kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w  zakresie edukacji i  rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, może być prowadzone wyłącznie dla osób, które:

  • posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
  • posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych p. Martę Chudzińską w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

 82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 22, Dziekanat IPJ

tel. 55 629 07 00

tel. kom. +48 691 464 820

 

Informacji udziela:

Dr Joanna Nowak

Turn on Javascript!

Tel. 691464860

 

SekretariatDziekanat Instytut Pedagogiczno-Językowy

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy

82-300 Elbląg ul. Czerniakowska 22

Tel. 55 629 0700

Turn on Javascript!