Podpisanie umowy "Startup House II"

Podpisanie umowy "Startup House II"

15 lutego 2018 roku w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizacje projektu „Startup House II – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Umowę podpisał Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin.

Marszałek pogratulował Władzom Uczelni za aktywność w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz aktywność w wymiarze kształcenia zawodowego i opieki nad młodymi przedsiębiorstwami. Wyraził również przekonanie, że tego typu przedsięwzięcia znacząco wzmacniają potencjał miasta jak i całego regionu.

W lutym ubiegłego roku został zainaugurowany Projekt „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu. W odremontowanym budynku Domu Studenckiego przy ul. Zacisze oficjalnie oddano pomieszczenia biurowe młodym przedsiębiorcom, którzy dzięki szerokiemu wsparciu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości mieli możliwość rozwoju swojej działalności.

Obecne przedsięwzięcie pod nazwą „Startup House II – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” skierowane jest do 15 firm z sektora MŚP będących w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata. Wsparcie kierowane jest szczególnie do podmiotów, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz firm funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji czyli z tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki. 

 

Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie:

  • dostęp do 15 wyposażonych pomieszczeń biurowych,
  • szkolenia specjalistyczne (m.in. budowania marki, komercjalizacji produktów i usług),
  • usługi ICT,
  • usługi specjalistyczne (związane z promocją),
  • usługi prawne,
  • usługi księgowe,
  • doradztwo (m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności, coaching),
  • mentoring,
  • wsparcie ze strony dedykowanego opiekuna firmy.

Wsparcie będzie realizowane od marca 2018 r. przez okres 10 miesięcy.

Całkowita wartość projektu: 993 288,89 zł, dofinansowanie: 844 295,56 zł .

 
Rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się w terminie od 19  do 26 lutego 2018 r. do godz. 12.00.


Data publikacji: 15 lutego 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry