Specjalność:

oligofrenopedagogika z socjoterapią

Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata kierunku pedagogika specjalna specjalności oligofrenopedagogika z socjoterapią

 

Sylwetka Absolwenta:

 • kompetencje do pracy z osobami niepełnosprawnymi i z różnego rodzaju deficytami bądź dysfunkcjami rozwojowymi, z osobami z zaburzeniami rozwojowymi i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
 • przygotowanie do zajmowania stanowiska nauczyciela w próżnych placówkach oświatowych kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz masowego,
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć terapeutyczno - rewalidacyjnych w zależności od studiowanej specjalności.
 •  

  W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

  oligofrenopedagogika z socjoterapią
  oligofrenopedagogika z socjoterapią

  Praca dla Ciebie

  Absolwent specjalności: oligofrenopedagogika z socjoterapią może zajmować stanowisko nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu. Może także pracować jako nauczyciel wspomagający w grupach i klasach integracyjnych szkół różnego typu.

  Ponadto uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela socjoterapeuty, przygotowanego do prowadzenia zajęć specjalistycznych typu socjoterapia, tworzonych z myślą o uczniach zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  Rodzaj studiów: studia I stopnia
  Uzyskany tytuł: licencjat 
  Czas trwania: 3 lata (sześć semestrów)
  Tryb studiów: stacjonarne


  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  Przewiń do góry