Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią pedagogiczną

kierunek: Pedagogika
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

TUTY KIERUNKU
o przygotowanie do pracy wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
o solidny program kształcenia przygotowujący np. do realizacji specjalistycznych zajęć terapeutycznych,
o realne przygotowanie do pracy w zawodzie wymagającym wielu kompetencji, np. poprzez wybieralne przedmioty fakultatywne przedstawiające najnowsze problemy społeczne,
o rzetelne przygotowanie do kontynuacji kształcenia i podjęcia studiów II stopnia,
o kadra wykwalifikowanych wykładowców łączących wiedzę akademicką z praktyką pedagogiczną,
o rozbudowany system praktyk zawodowych dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków,
o możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+), udział w studenckich kołach naukowych, zajęciach grupy teatralnej/ chóru akademickiego/ możliwość zaangażowania w działalność sportową, czy wolontariat.
Absolwent może podjąć pracę:
o wychowawcy w świetlicy szkolnej i środowiskowej, internacie, bursie,
o wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej,
o pedagoga szkolnego,
o nauczyciela terapii pedagogicznej pracującego z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią pedagogiczną
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie