Specjalność:

pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią pedagogiczną

Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

ATUTY KIERUNKU

  • przygotowanie do pracy wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
  • solidny program kształcenia przygotowujący np. do realizacji specjalistycznych zajęć terapeutycznych,
  • rzetelne przygotowanie do kontynuacji kształcenia i podjęcia studiów II stopnia,
  • kadra wykwalifikowanych wykładowców łączących wiedzę akademicką z praktyką pedagogiczną,
  • rozbudowany system praktyk zawodowych dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków,
  • możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+), udział w studenckich kołach naukowych, zajęciach grupy teatralnej/ chóru akademickiego/ możliwość zaangażowania w działalność sportową, czy wolontariat.

pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią pedagogiczną
pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią pedagogiczną

Praca dla Ciebie

  • wychowawca w świetlicy szkolnej i środowiskowej, internacie, bursie,
  • wychowawca placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • pedagog szkolny,
  • nauczyciel terapii pedagogicznej pracujący z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Uwagi dodatkowe! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała 21 stycznia 2019 r porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, o którym mowa w art. 206 ust 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w zakresie współpracy przy prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Porozumienie obowiązuje od 1 lutego 2019r. i zawarte jest na czas nieokreślony.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry