Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

pedagogika opiekuńczo– wychowawcza z pomocą rodzinie

kierunek: Pedagogika
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie:

 • nauczyciela pedagoga,
 • wychowawcy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych.

  • Sylwetka Absolwenta:

   • posiada wiedzę na dotyczącą zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego,
   • umiejętności diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
   • umiejętności podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem, a także organizowania różnorodnych form samopomocy,
   • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi.

    
   W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

  Integralną częścią studiów na specjalności: pedagogika opiekuńczo– wychowawcza z pomocą rodzinie jest praktyka zawodowa w łącznym wymiarze 360 godzin.

  Absolwenci pedagogiki o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele pedagodzy w szkołach; wychowawcy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego oraz jako asystenci rodziny w sektorze pomocy społecznej.

  Gruntowne wykształcenie pedagogiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich.

  pedagogika opiekuńczo– wychowawcza z pomocą rodzinie
  Zapisy od 31 maja 2019 Rekrutacja ON-LINE

  Rodzaj studiów: studia I stopnia
  Uzyskany tytuł: licencjat 
  Czas trwania: 3 lata (sześć semestrów)
  Tryb studiów: stacjonarne


  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

  Galerie zdjęć

  wszystkie galerie