Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 poz. 1861 ze zm.) obowiązują następujące opłaty za wydanie dokumentów:

1. 22 zł za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta;

2. 33 zł za wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenta;

Uczelnia nie pobiera opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu wraz z ich dwoma odpisami.

Jednakże na podstawie Zarządzenia 34/2020 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 28 maja 2020 r. opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu w języku angielskim oraz duplikatu dyplomu lub suplementu wynosi 20 zł.

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Na podstawie umowy o świadczonych usługach edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej studenta obowiązuje opłata 60 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.