UWAGA STUDENCI I, II i III roku WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI I KIERUNKÓW !

KOMUNIKAT ZAMIESZCZONY W ZAŁĄCZNIKU DOTYCZY ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

PROSZĘ SIĘ Z NIM ZAPOZNAĆ 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 - http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2020/2020_45(1).pdf

 

 

UWAGA STUDENCI!

informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Zarządzenie Rektora PWSZ w Elblągu Nr 36/2020 z dn. 04.06.2020r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Prosimy się z nim zapoznać - http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2020/2020_36.pdf

 

Uwaga studenci III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich

informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano  Zarządzenie Rektora PWSZ w Elblągu Nr 26/2020 z 27.04.2020 w sprawie zasad i organizacji egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
koronawirusa - http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2020/2020_26.pdf


 

UWAGA STUDENCI!

 

W sytuacji zagrożenia zdrowia jaka zaistniała można korzystać z możliwości zawieszenia praktyki zawodowej. Skan podpisanego podania prosimy wysyłać mailowo do opiekunów praktyk.

W/w podanie składają tylko studenci kierunków niepedagogicznych tj.: filologia (filologia angielska- języki obce w biznesie, lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim), filologia polska (dziennikarstwo i nowe media) oraz pedagogika medialna.

Wzór podania o zawieszenie studenckiej praktyki zawodowej - plik

 


Uwaga studenci

 

W przypadku konieczności załatwienia przez studenta jakiejkolwiek sprawy w dziekanacie rekomenduje się podjęcie próby kontaktu drogą elektroniczną. Kontakt osobisty jest możliwy, ale powinien być ostatecznością i mieć miejsce w przypadku, gdy danej sprawy nie można załatwić poprzez kontakt zdalny.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. posiadane przez studentów legitymacje studenckie będą ważne do 31 maja 2020 r. i nie ma potrzeby ich wymiany z dniem 31 marca 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Nr 14/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2(http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2020/2020_14.pdf).

 


 

UWAGA STUDENCI II roku FILOLOGII, FILOLOGII POLSKIEJ, PEDAGOGIKI i PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

 

Obowiązkowe zapisy na seminaria.

Zapisów dokonujemy wyłącznie poprzez stronę internetową USOSweb. Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na głównej stronie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Studenci studiów stacjonarnych muszą przed semestrem letnim roku ak. 2019/2020 dokonać zapisu na seminaria.

Zapisy zostaną uruchomione w dniu 22.02.2020 r od godz. 10:00 i zamknięte w dniu 23.02.2020 r. o godz. 20.00.

 


 

Uwaga studenci II i III roku!

Jesteś dobry z angielskiego? Zdobądź międzynarodowy certyfikat językowy! Mamy dla Ciebie świetną ofertę!

W czwartek 09 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w sali 116 w Instytucie Informatyki Stosowanej przy ul. Wojska Polskiego 1 odbędzie się test kwalifikacyjny (nieodpłatny) dla studentów PWSZ zainteresowanych udziałem w kursie językowym przygotowującym do egzaminu Pearson Test of English General i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub C1.

Kurs językowy (60h – 2 x 2h/tyg. w semestrze letnim) oraz egzamin PTE General są w całości finansowane z projektu „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III Generacji”. Informacji udzielają wszyscy lektorzy języka angielskiego, oraz kierownik Zakładu Lektoratów mgr Sylwia Góralewicz, do której należy niezwłocznie wysłać imienne zgłoszenie drogą elektroniczną: Turn on Javascript!

Wiadomość PTE 2020 – w treści proszę podać imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz specjalność.

Więcej informacji na stronie pwsz.elblag.pl w zakładkach:

1) o projekcie: Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu https://pwsz.elblag.pl/centrum.html

2) o egzaminie PTE General: Centrum Egzaminacyjne Pearson Test of English https://pwsz.elblag.pl/centrum-egzaminacyjne-pearson-test-of-english.html

 

 


 

UWAGA STUDENCI I ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020!!!

Dnia 27 września po zakończeniu uroczystej inauguracji r.a. 2019/2020 przy al. Grunwaldzkiej odbędą się zebrania z opiekunami roku w następujących salach:

I Pedagogika II st. - WWRD, WE, PM - dr J. Nowak, sala 209

I Pedagogika - POWzTP, Logopedia - mgr B. Salmonowicz - zebranie organizacyjne odbędzie się na pierwszych zajęciach 30.09.2019 dla POWzTP w sali 20, a dla Logopedii o godz. 11:45 w sali 20 (ul. Czerniakowska)

I Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - mgr. I. Ksionek, sala 208

I Filologia polska - dr A. Lica, sala 206

I Filologia - JOB - mgr D. Zdrojewska, sala 111 C

I Filologia FAN - mgr P. Kacała, sala 102 C

I Filologia - LS - dr A. Żółtowska, sala 101 C

 


 

 

UWAGA STUDENCI I ROKU : PEDAGOGIKI SPECJALNEJ oraz PEDAGOGIKI

Dodatkowe zaliczenie z dr hab. Janem Papieżem, prof. PWSZ z przedmiotu Teoretyczne podstawy wychowania odbędzie się w dniu 08.07.2019 r. o godz. 11:00.

 


 

UWAGA STAROŚCI I, II I III ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI STUDIÓW!!!

Informujemy, że dnia 13.05.2019r. o godzinie 12:00 w sali nr 3 (aula) odbędzie się obowiązkowe spotkanie w sprawie imprezy studenckiej TURBINALIA 2019R. 

UWAGA STUDENCI II roku!!!!!

Informujemy, że obowiązkowy wykład z przedmiotu Kultura społeczna i zawodowa odbędzie się dn. 25.04.2019 w godz. 14:00-15:30, al. Grunwaldzka 137. Wykład z dnia 18.04.2019 zostaje odwołany.

 


 

UWAGA STUDENCI !!!

Przypominamy o  wyborach uzupełniających do Rady Studentów PWSZ w Elblągu w dniu 16.04.2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00,  IPJ sala 03.

Serdecznie zaprasza Przewodnicząca Rady Studentów - Weronika Wójcik

 


 

UWAGA STUDENCI I roku!!!!!

Informujemy, że obowiązkowy wykład z przedmiotu Kultura społeczna i zawodowa odbędzie się dn. 11.04.2019 w godz. 14:00-15:30, al. Grunwaldzka 137, s. 207/208c. Wykład z dnia 09.05.2019 zostaje odwołany. Wszelkie informacje zostały zawarte w planie zajęć.

 

 


 

WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

 

Wszystkim studentom, którzy zapisali się na warsztaty interkulturowe „Między innymi” , przypominamy, że odbędą się one w dniach 25 -26 marca br. (poniedziałek i wtorek) w sali 23. Początek warsztatów  25 marca o godz. 11.00. Każdy dzień warsztatów obejmuje  8h dydaktycznych. Na czas trwania warsztatów są Państwo zwolnieni z zajęć – proszę wcześniej poinformować wykładowców o Państwa nieobecności. Państwa zadeklarowaną obecność należy odbierać jako obowiązkową.

Dyrekcja Instytutu Pedagogiczno-Językowego

 


UWAGA STUDENCI II roku PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

 

Obowiązkowe zapisy na seminaria.

Zapisów dokonujemy wyłącznie poprzez stronę internetową USOSweb. Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na głównej stronie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Studenci studiów stacjonarnych muszą przed semestrem letnim roku ak. 2018/2019 dokonać zapisu na seminaria.

Zapisy zostaną uruchomione w dniu 01.03.2019 r od godz: 20:00 i zamknięte w dniu 03.03.2019 r. o godz. 20.00.