Od 07 listopada 2019r. w dziekanatach będzie można odbierać decyzje o przyznaniu stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych.

Decyzje odmowne dot. stypendium socjalanego czekają na studentów w Dziale Kształcenia do 08 listopada 2019r. Po tym dniu zostaną one wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku.