Nauka stacjonarna

Nauka stacjonarna

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464). W roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu kształcenie na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia oraz studiach podyplomowych będzie odbywać się stacjonarnie.

 

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej prowadzenie kształcenia w trybie stacjonarnym będzie uzależnione od obowiązujących przepisów prawa regulujących funkcjonowanie szkolnictwa wyższego.

 

Legitymacje studenckie, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r. (art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478). 


Data publikacji: 09 września 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry