Metodyka AgilePM

Metodyka AgilePM

W ramach projektu "PWSZ w Elblągu - Uczelnia III-ciej Generacj" studenci 4 ostatnich semestrów mogą skorzystać z dodatkowych form wsparcia - certyfikowanych szkoleń i kursów.

Firma Inprogress - sukces w zarządzaniu przygotowała i przeprowadziła dla naszych studentów szkolenie z zakresu metodyki AgilePM. Elementem szkolenia była gra szkoleniową Agile Game: Agile Warrior, która pomaga uczestnikom zrozumieć podstawowe paradygmaty zwinnych metodyk zarządzania projektami. Kolejna edycja szkolenia odbędzie się wiosną 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie i korzystania z wsparcia przygotowanego przez Akademickie Biuro Karier PWSZ w Elblągu.

Działanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Działania 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Data publikacji: 04 grudnia 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry