Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

menadżer analiz biznesowych

kierunek: Studia menadżersko-prawne
Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

1,5 roku (3 semestry)

Tryb studiów

stacjonarne (nabór letni i zimowy)

Opłata za studia

bezpłatne

pełnienie roli analityka biznesowego, o znajomość metod i narzędzi dla analizowania i prognozowania danych dla potrzeb zarządzczych, o umiejętność samodzielnego planowania, organizowania, koordynowania pracy własnej i innych, o umiejętność komunikowania się ze współpracownikami, kontrahentami, klientami oraz osobami działającymi w otoczeniu organizacji, zarówno w języku polskim jak i w języku obcym, o wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym uwarunkowań prawnych oraz relacji między przedsiębiorstwem a innymi podmiotami występującymi na rynku.
Celem praktyki zawodowej jest doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej w trakcie studiów wiedzy, zapoznanie się z ekonomicznymi, społecznymi, technologicznymi, psychologicznymi i prawnymi uwarunkowaniami pełnienia roli menadżera w organizacji, a także doskonalenie umiejętności z zakresu tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych i systemów zarządzania organizacją lub umiejętności tworzenia przedsięwzięć gospodarczych. Studenci odbywają 12-tygodniową praktykę w trakcie drugiego semestru w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.
Absolwent tych studiów uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia modeli biznesowych, opracowywania analiz biznesowych i wdrażania rozwiązań z zakresu systemów e-commerce, rachunkowości zarządczej oraz pozyskiwania, analizowania i praktycznego wykorzystania informacji do celów biznesowych. Absolwent będzie potrafił stosować, adekwatne do zaistniałych sytuacji, metody i techniki zarządzania niezbędne do rozwiązywania konkretnych problemów podmiotów gospodarczych.
menadżer analiz biznesowych
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie