Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

logopedia

kierunek: Pedagogika
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

STUDIA adresowane do wszystkich którzy:
o są wrażliwi na potrzeby dziecka,
o chętnie współpracują z innymi,
o interesują się zaburzeniami w rozwoju człowieka
o i chcieliby im przeciwdziałać,
o nie obawiają się nowych sytuacji i trudnych
o indywidualnych przypadków,
o chcą poznać i rozwijać swoje możliwości.

ATUTY KIERUNKU
o solidny program kształcenia przygotowujący np. do realizacji specjalistycznych zajęć logopedycznych,
o realne przygotowanie do pracy w zawodzie wymagającym wielu kompetencji, np. poprzez wybieralne przedmioty fakultatywne przedstawiające najnowsze problemy zdrowotne i społeczne,
o rzetelne przygotowanie do kontynuacji kształcenia i podjęcia studiów II stopnia,
o kadra wykwalifikowanych wykładowców łączących wiedzę akademicką z praktyką pedagogiczną,
o rozbudowany, system praktyk zawodowych dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków,
o możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+),
o udział w studenckich kołach naukowych, zajęciach grupy teatralnej/ chóru akademickiego/ możliwość zaangażowania w działalność sportową, czy wolontariat.
Absolwent może podjąć pracę nauczyciela logopedy realizującego specjalistyczne zajęcia logopedyczne w przedszkolu i szkole.
logopedia
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie