Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

logopedia z terapią pedagogiczną

kierunek: Pedagogika specjalna
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata kierunku pedagogika specjalna specjalności logopedia z terapią pedagogiczną

 

Sylwetka Absolwenta:

 • kompetencje do pracy z osobami niepełnosprawnymi i z różnego rodzaju deficytami bądź dysfunkcjami rozwojowymi, z osobami z zaburzeniami rozwojowymi i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
 • przygotowanie do zajmowania stanowiska nauczyciela w próżnych placówkach oświatowych kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz masowego,
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć terapeutyczno - rewalidacyjnych w zależności od studiowanej specjalności.
 •  

  W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

  Integralną częścią studiów na specjalności: logopedia z terapią pedagogiczną jest praktyka zawodowa w łącznym wymiarze 360 godzin.

  Absolwent specjalności: logopedia z terapią pedagogiczną uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy i terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych. Będzie przygotowany do prowadzenia zajęć korygujących mowę uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami mowy. Absolwenci tej specjalności nabędą dodatkowo kompetencje do prowadzenia szeroko zakrojonej profilaktyki logopedycznej.

  Ponadto jest przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych typu: terapia pedagogiczna, których uczestnikami są uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

  logopedia z terapią pedagogiczną
  Zapisy od 31 maja 2019 Rekrutacja ON-LINE

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

  Galerie zdjęć

  wszystkie galerie