Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

lingwistyka stosowana – JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

kierunek: Filologia
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

  Specjalność: Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim adresowana jest do wszystkich, którzy:

   

  • oczekują doskonałego przygotowania językowego w zakresie języka angielskiego - także w zakresie jego odmian specjalistycznych,
  • chcą zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy dzięki dodatkowej bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego,
  • swoją karierę zawodową wiążą z szeroko pojmowanym środowiskiem biznesu i/lub branżą tłumaczeniową.

   

  Atuty specjalności:

   

  • 690 godzin praktycznej nauki języka angielskiego,
  • 570 godzin praktycznej nauki języka niemieckiego (nauczanego – zgodnie z wyborem kandydata – od podstaw lub kontynuowanego),
  • 2 atrakcyjne specjalizacje poszukiwane na rynku pracy, tj. translatoryka lub komunikacja w biznesie – do wyboru od II semestru studiów,
  • szeroki wachlarz przedmiotów specjalizacyjnych, pozwalających na zdobycie gruntownej teoretycznej wiedzy translatorycznej oraz praktycznych umiejętności w zakresie przekładu tekstów użytkowych i fachowych w relacji polsko-angielskiej, angielsko-polskiej oraz polsko-niemieckiej i niemiecko-polskiej (specjalizacja translatoryczna) lub wiedzy z zakresu wybranych aspektów ekonomii i prawa, praktycznych umiejętności lingwistycznych z zakresu angielskiego oraz niemieckiego języka biznesu i prawa, prowadzenia korespondencji handlowej w obu językach obcych, jak również organizacji spotkań biznesowych oraz konferencji, technik negocjacji i mediacji itp. (specjalizacja biznesowa),
  • kadra wykwalifikowanych wykładowców - również native speakerów - o ugruntowanym dorobku akademickim, a także praktyków, dysponujących wieloletnim doświadczeniem nie tylko w zakresie nauczania języków obcych, lecz także w branży tłumaczeniowej i środowisku biznesu,
  • prężna wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ (uniwersytety partnerskie min. w Niemczech, Hiszpanii, Czechach, Turcji oraz na Łotwie).

Integralną część studiów na specjalności lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim stanowi praktyka zawodowa w wymiarze 360 godzin, realizowana w wybranych firmach regionu, urzędach, instytucjach użyteczności publicznej, fundacjach itp.

Absolwent specjalności dysponuje nie tylko ugruntowaną kompetencją lingwistyczną z zakresu dwóch języków obcych oraz ich odmian specjalistycznych. Posiada ponadto dodatkowe umiejętności, umożliwiające odnalezienie się w branżach szczególnie chętnie zatrudniających wyspecjalizowanych filologów, tj. w marketingu i PR, HR, obsłudze klienta, administracji, doradztwie/konsultingu, logistyce, biurach podróży, biurach tłumaczy oraz działach obsługi tłumaczeniowej i współpracy zagranicznej urzędów i firm.

 

Absolwent specjalności jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów magisterskich.

lingwistyka stosowana – JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
Zapisy od 31 maja 2019 Rekrutacja ON-LINE

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania: 3 lata (sześć semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie