Liczba 10% uprawnionych do stypendium Rektora na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Liczba 10% uprawnionych do stypendium Rektora na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Termin składania wniosków o stypendium Rektora mija 15 października 2021.

LICZBA 10% UPRAWNIONYCH  DO STYPENDIUM  REKTORA DLA NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW
na rok akademicki 2021/2022 semestr zimowy
     
KIERUNEK liczba studentów stacjonarnych liczba studentów niestacjonarnych
ADMINISTRACJA 14 x
BUDOWNICTWO 6 x
EKONOMIA 20 x
FILOLOGIA 10 x
FILOLOGIA POLSKA 3 x
INFORMATYKA  22 5
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 1 x
LOGOPEDIA 1 x
LOGOPEDIA - studia II stopnia 1 x
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 6 x
PEDAGOGIKA - studia II stopnia 5 x
PEDAGOGIKA SPECJALNA 2 x
PEDAGOGIKA - studia I stopnia 5 x
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - jednolite studia magisterskie 3 x
STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE  - studia II stopnia 14 2
     
RAZEM: 113 7

Data publikacji: 12 października 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry