Zarządzenie Nr 37/2019

Rektora PWSZ w Elblągu

z dnia 31 października 2019 r.

 

Na podstawie art.23 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

W dniu 31 października 2019 r. (czwartek) od godz. 12.00 zarządzam Godziny Rektorskie (wolne od zajęć dydaktycznych) w związku z uroczystością Wszystkich Świętych.

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Rektor PWSZ w Elblągu