Komunikat MNiSW z dnia 23 marca 2020 r.

Komunikat o zawieszeniu działalności dydaktycznej PWSZ w Elblągu

[AKTUALIZACJA - 24 marca 2020 r.]

Komunikat Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego

Do 10 kwietnia zawieszamy kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone będzie również kształcenie doktorantów.  Pracownicy uczelni będą pracować w ograniczonym wymiarze.

Aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzamy  obowiązek zajęć on-line - niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Wymóg ten dotyczy uczelni i jednostek prowadzących kształcenie doktorantów, które mają możliwość prowadzenia zajęć na odległość. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni - z użyciem technologii informatycznych.

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

---------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zdecydował o zawieszeniu dydaktycznej działalności wszystkich uczelniw terminie od 12 do 25 marca br. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, zajęć na kursach i szkoleniach, studiach podyplomowych lub w innych formach.

 

Link do komunikatu Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/nauka/ministerstwo-nauki-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelniach-do-25-marca-aby-zapobiec-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19


Data publikacji: 24 marca 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie