Jak zostałem stypendystą MEiN

Jak zostałem stypendystą MEiN

Dnia 22.02.2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało listę osób, które uzyskały stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w nauce, sztuce lub sporcie. Jednym z laureatów był absolwent Administracji oraz student na kierunku Studia menadżersko-prawne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu – Bartłomiej Wasiak.

            Podstawą do otrzymania stypendium były udokumentowane wyjazdy na konferencje ogólnopolskie oraz międzynarodowe, a także publikacje artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych. Szczególnie ważnymi pozycjami, która zadecydowały o otrzymaniu stypendium były ostatnie publikacje w monografiach wydanych przez wydawnictwa punktowane z listy MNiSW, tj. z wydawnictwa PWSZ w Elblągu oraz FNCE w Poznaniu.

             Początki z moim pisaniem artykułów były dosyć trudne. W listopadzie 2018 r. po raz pierwszy wystąpiłem na konferencji naukowej o więziennictwie w Polsce, a także rok później opublikowano moją pracę z ww. konferencji. Pisałem wtedy o samoagresji wśród więźniów w polskich jednostkach penitencjarnych. Był to dla mnie temat zupełnie obcy. Ponadto nie wiedziałem, jak powinienem napisać taki artykuł, tj. na co muszę uważać, jeżeli chodzi o „naukowe słownictwo”, ile pozycji w literaturze powinno zostać wykorzystanych w mojej pracy, jak napisać zakończenie i wiele innych. Rzucono mnie więc na głęboką wodę. Koniec końców, po wielu przemyśleniach o rezygnacji dokończyłem swoją pracę i wygłosiłem referat na konferencji. Po tym moim pierwszym przeżyciu na auli w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu nie chciałem już wracać do pisania. Mój kolega z koła naukowego – Oskar Sęk, mimo wszystko po wielu próbach zdołał mnie nakłonić do wyjazdu na kolejną konferencję. Następna seria moich artykułów i wystąpień dotyczyła już obszaru z zakresu migracji ludności. Taki temat został mi zaproponowany przez opiekuna koła naukowego SENEKA – przez dr. inż. Tomasza Winnickiego. Wraz z coraz większą ilością wyjazdów moje umiejętności pisania poprawiły się i na chwilę obecną napisanie artykułu czy przeprowadzenie badań nie stanowi dla mnie większego problemu. Podobnie zresztą jest z występowaniem podczas konferencji, czy to „na żywo” czy podczas spotkań online. Ale poza trudnościami w związku ze stresem oraz coraz wyżej stawianą poprzeczką w pisaniu coraz bardziej zaawansowanych prac, po drodze często pojawiały się inne problemy, takie jak goniące terminy, problemy z opublikowaniem prac, brak dobrych konferencji przeznaczonych dla studentów czy też nawet konflikty z organizatorami konferencji.

            Pomimo różnych nieprzyjemności, które spotkały mnie podczas mojej działalności naukowej nauczyłem się wielu nowych umiejętności, poznałem kilka nowych osób, dostałem się na wymarzone praktyki zawodowe, otrzymywałem co roku stypendium rektora oraz zaskarbiłem sobie przychylność znacznej części nauczycieli akademickich..

            Duży wpływ na to, że otrzymałem stypendium Ministra na pewno wpłynęło członkostwo w kole naukowym SENEKA. Głównie za sprawą dwóch osób – Oskara Sęka, który zawsze bardzo mocno starał się aktywizować członków koła do działalności naukowej, niejednokrotnie nawet „wyciągając za uszy” i aktywnie pomagając mniejszym stażem członkom, którzy dopiero co zaczynali pisać, oraz za sprawą dr. inż. Tomasza Winnickiego – za wsparcie merytoryczne i formalne, za motywację oraz czuwanie nad naszymi pracami. Ponadto satysfakcja z wystąpień oraz z samego pisania oraz badania tematu migracji sprawiała mi na tyle przyjemność, że napędzało mnie to do dalszego działania.

            Osoby, które zastanawiałyby się nad tego typu aktywnością gorąco zachęcam do spróbowania. Praca, którą poświęcicie w czasie studiów zwróci wam się z nawiązką. Zawodowo, finansowo, a także otworzy ścieżkę do szkoły doktorskiej.

 

Zapraszamy na Facebooka PWSZ w Elblągu gdzie znajduje się wywiad z Bartłomiejem Wasiakiem. 

 


Data publikacji: 26 lutego 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry