Filologia 

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020

Filologia angielska - nauczycielska/ Filologia angielska - języki obce w biznesie/ Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim (pliki w zakładkach)

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018-2019

Filologia angielska - nauczycielska

Filologia angielska - języki obce w biznesie

Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017-2018

Filologia angielska - nauczycielska

Filologia angielska - języki obce w biznesie

Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim

 

Karty przedmiotów (sylabusy):

dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020

dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018 (filologia angielska - języki obce w biznesie, filologia angielska - nauczycielska)

dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018 (lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim)

 

Filologia polska

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020

Filologia polska - dziennikarstwo i nowe media

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018-2019

Filologia polska - dziennikarstwo i nowe media

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017-2018

Filologia polska - dziennikarstwo i nowe media

 

Pedagogika specjalna

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018-2019

Logopedia z terapią pedagogiczną

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017-2018

Logopedia z terapią pedagogiczną

 

 

Pedagogika

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Logopedia

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018-2019

Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną

Wczesna edukacja z językiem angielskim

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017-2018

Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną

Wczesna edukacja z językiem angielskim

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020

 

Pedagogika - studia II stopnia

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020

Wczesna edukacja

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pedagogika medialna

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018-2019

Wczesna edukacja

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017-2018

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

  

 

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu