INŻYNIEROMANIA

Matematyka w technice - kolejne zajęcia w ramach INŻYNIEROMANII

8 stycznia 2018 roku Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu po raz kolejny zorganizował zajęcia w ramach INŻYNIEROMANII, czyli cyklu zajęć otwartych dla uczniów szkół średnich. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Instytutu Politechnicznego, w wielu przypadkach doświadczonych inżynierów związanych z przemysłem. Spotkania w ramach INŻYNIEROMANII prowadzone są od 2010 roku.

 

Tym razem w wykładzie oraz warsztatach z matematyki, budownictwa, fizyki i chemii uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych z Pasłęka oraz z I Liceum Ogólnokształcącego z Elbląga.

 

Uczestników przywitała dr Irena Sorokosz – Prorektor ds. organizacyjnych oraz dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw. PWSZ – Dyrektor Instytutu Politechnicznego. Następnie młodzież wysłuchała wykładu mgr inż. Doroty Żarek pt. „Matematyka w technice”, którego celem było przybliżenie słuchaczom zagadnień dotyczących macierzy i ich zastosowań. Na ćwiczeniach z matematyki uczniowie bardzo sprawnie stosowali zaczerpniętą wiedzę do rozwiązywania zadań. W laboratorium komputerowym korzystając z darmowego oprogramowania GeoGebra mogli poeksperymentować z macierzami.

 

W trakcie zajęć laboratoryjnych z fizyki, pod czujnym okiem mgr Agaty Jakubczyk, uczniowie wykonywali doświadczenia z optyki: wyznaczali ogniskową soczewki, dokonywali badania charakterystyki diody półprzewodnikowej oraz widma gazów jednoatomowych, wyznaczali współczynnik lepkości czy stałej siatki dyfrakcyjnej.

 

W laboratorium chemicznym pod opieką mgr inż. Katarzyny Szwemińskiej i studentów kierunku Inżynieria środowiska uczniowie wykorzystując układy macierzyste w chemii organicznej zajmowali się między innymi dobieraniem współczynników reakcji.

 

Zajęcia w laboratorium budownictwa poprowadził mgr inż. Bartłomiej Brzeziński, który opowiedział uczniom o: właściwościach kruszyw i spoiw, ich badaniu, projektowaniu odpowiedniej mieszanki betonowej metodą trzech równań, a także o badaniu właściwości betonu i żelbetu.

 

Po tak intensywnym dniu w specjalistycznych laboratoriach Uczelni uczniowie z pewnością przekonali się jak istotną i wszechobecną dziedzina wiedzy jest  matematyki i że nie bez powodu bywa nazywana królowa nauk.


Data publikacji: 08 stycznia 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie