Zapisy zostaną uruchomiono 27.09.2019 r. o godz. 08:00

Studenci I roku podział na grupy znajduje się w 2 arkuszu planu.

Studenci II roku zapisują się do grupy z języka angielskiego - jednocześnie oznacza to numerację grup grup labolatoryjnych

Studenci III roku PBDiOU - numeracja grupy z angielskiego jest jednocześnie numeracją grup labolatoryjnych.

Szanowni Studenci,
zgodnie z paragrafem 30 punktem 4 Regulaminu Studiów:
"4. Student jest zobowiązany do powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. Powtarzanie zajęć odbywa się na równoległym semestrze studiów w kolejnym roku akademickim:
1) w toku studiów odbywanych zgodnie z planem studiów,
2) podczas powtarzania semestru bez wznawiania studiów,
3) po wznowieniu studiów lub przeniesieniu z innej uczelni.
Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce może odbywać się w innym terminie na podstawie pisemnej zgody dyrektora instytutu."

Po zalogowaniu do Usosweb w zakładce Dla Studentów w opcji Oceny (po lewej stronie) widoczne są wszystkie, oceny w tym na czerwono braki zaliczeń. Każdy student przed rozpoczęciem semestru z powtarzaniem zajęć powinien zgłosić się do Dziekanatu i zapisać do grupy na zajęcia.

Instytut Informatyki Stosowanej m. Krzysztofa Brzeskiego

Plan zajęć Ostatnia zmiana
Plan zajęć sn I rok 02.12.2019

 Plan zajęć sn II rok

05-10-2019

Plan zajęć sn III rok  PBD i OU

29.11.2019
Plan zajęć sn IV rok  PBD i OU 24-10-2019
Plan  zajęć ss I rok 23-10-2019

Plan  zajęć ss II rok

20-01-2020

Plan  zajęć ss III rok  AS i SK .PBD i OU, GK i M (arkusze) 

06-12-2019
   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie