Podział na grupy I rok SS nastąpi w najbliższych dniach. Będzie na arkuszu planu.

II rok będzie się zapisywał do grupy z języka angielskiego i będzie to grupa dziekańska dla wszystkich przedmiotów

III rok specjalność PBD I OU zapisuje się do grup językowych i są to zarazem grupy dziekańskie. Specjalność ASK do  przedmiotów w których są dwie grupy.

Ze specjalności Grafika komputerowa i multimedia usunięto z rejestracji przedmiot  do wyboru Podstawy modelowania i programowania.....              i należy się na  niego zapisać poprzez meila, natomiast ze specjalnośći Administracja systemów i sieci komputerowych przedmiot do  wyboru Programowanie sieciowe w Javie i także należy zapisać się poprzez meila ponieważ przedmioty te blokowały rejestrację w dniu wczorajszym.

Za utrusdnienia przepraszamy

Zapisy zostaną udostępnione w czwtartek 27-09-2018 od godz 12.00 do 29-09-2018 dodz. 18.00

 

Instytut Informatyki Stosowanej m. Krzysztofa Brzeskiego

Plan zajęć Ostatnia zmiana
Plan zajęć sn I rok  23-10-2018

 Plan zajęć sn II rok

 23-10-2018

Plan zajęć sn III rok  PBD i OU

 23-10-2018
zajęć sn IV rok AS i SK, PBD i OU 23-10-2018
Plan  zajęć ss I rok 15-10-2018

Plan  zajęć ss II rok

24-10-2018

Plan  zajęć ss III rok  AS i SK .PBD i OU, GK i M (arkusze) 

22-10-2018