Studenci I roku - podział na grupy znajduje się w zakładce do planu        

Studenci II roku przydzieleni są do grup dziekańskich (język angielski).

Studenci III PBDiOU - numeracja grupy z angielskiego jest jednocześnie numeracją grup labolatoryjnych.

Szanowni Studenci,
zgodnie z paragrafem 30 punktem 4 Regulaminu Studiów:
"4. Student jest zobowiązany do powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. Powtarzanie zajęć odbywa się na równoległym semestrze studiów w kolejnym roku akademickim:
1) w toku studiów odbywanych zgodnie z planem studiów,
2) podczas powtarzania semestru bez wznawiania studiów,
3) po wznowieniu studiów lub przeniesieniu z innej uczelni.
Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce może odbywać się w innym terminie na podstawie pisemnej zgody dyrektora instytutu."

Po zalogowaniu do Usosweb w zakładce Dla Studentów w opcji Oceny (po lewej stronie) widoczne są wszystkie, oceny w tym na czerwono braki zaliczeń. Każdy student przed rozpoczęciem semestru z powtarzaniem zajęć powinien zgłosić się do Dziekanatu i zapisać do grupy na zajęcia.

 

Instytut Informatyki Stosowanej m. Krzysztofa Brzeskiego

Plan zajęć Ostatnia zmiana
Plan zajęć sn I rok 15-01-2022

Plan zajęć sn II rok

19.10.2021

Plan zajęć sn III rok  PBD i OU

01.10.2021

Plan zajęć sn IV rok  PBD i OU

22.09.2021
Plan  zajęć ss I rok 15-01-2022

Plan  zajęć ss II rok

22.09.2021

Plan  zajęć ss III rok  AS i SK .PBD i OU, GK i M (arkusze) 

28.10.2021
   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry