PROGRAMY KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD ROKU AKAD. 2019/2020:

 

Studia STACJONARNE magisterskie [PDF]:

 

Studia NIESTACJONARNE magisterskie [PDF]:

 

 SYLABUSY:

STUDIA STACJONARNE: Studia II stopnia menadżersko-prawne

STUDIA NIESTACJONARNE: Studia II stopnia menadżersko-prawne