PROGRAMY KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD ROKU AKAD. 2019/2020:

 

Studia STACJONARNE magisterskie [PDF]:

 

 SYLABUSY:

Studia II stopnia menadżersko-prawne