PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

 Organizacja roku akademickiego 2019/2020

 

 STUDIA 1 STOPNIA:

 

 

 STUDIA 2 STOPNIA:

 

 

 OPIEKUNOWIE LAT I SPECJALNOŚCI W ROKU AKAD. 2019/2020