Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów" w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication.

Patronat honorowy nad konkursem i programem certyfikacji „Uczelnia Liderów” sprawował Parlament Europejski.

Certyfikat przyznano na okres czerwiec 2011-maj 2012

Wyróżnienie odebrał prof. dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prorektor ds. kształcenia. Gala wręczenia nagród odbyła się 1 czerwca 2011 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” oznacza, że uhonorowana wyróżnieniem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu  stara się kształcić liderów – absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych, wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy, dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągnąć w przyszłości sukcesy zawodowe.

Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznało jury złożone z naukowców reprezentujących polskie uczelnie publiczne i niepubliczne. Komisji konkursowej przewodniczył prof. dr hab. Dariusz Rott, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zainteresowanie uzyskaniem certyfikatu wykazało ponad 100 uczelni z całej Polski. Ostatecznie otrzymały je szkoły, które w procedurze konkursowej zdobyły co najmniej 50 punktów rankingowych (na 90 możliwych do uzyskania). Punkty przyznawali recenzenci oceniający wnioski poszczególnych uczelni. Każde zgłoszenie weryfikowało niezależnie od siebie troje recenzentów konkursowych.