Godziny Rektorskie

Zarządzenie Nr 60/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie Godzin Rektorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

 

 

 Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W dniu 19 października 2020 r. (poniedziałek) do godz. 12.00 zarządzam Godziny Rektorskie (wolne od zajęć dydaktycznych)

w związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2020/2021.

 

Rektor
dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni


Data publikacji: 16 października 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry