Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

filologia polska - nauczycielska

kierunek: Filologia polska
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata z uprawnieniami do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych (od klasy IV).

 

Sylwetka absolwenta:

Studia w PWSZ w Elblągu na kierunku Filologia polska  pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu:


•     literatury polskiej i obcej, teorii literatury, historii języka polskiego oraz języka jako środku porozumiewania się i tworzywa literatury oraz  kultury współczesnej i multimediów
•    wiedzy psychologicznej i społecznej o człowieku,
•    nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych,
•    projektowania działań dydaktyczno-wychowawczych, analizowania i diagnozowania zjawisk dydaktycznych,
•     nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.

 

W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

filologia polska - nauczycielska
filologia polska - nauczycielska

Praca dla Ciebie

Absolwenci filologii polskiej - nauczycielskiej mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych (od klasy IV).

Gruntowne wykształcenie filologiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich na specjalnościach nauczycielskich, kulturoznawczych oraz pokrewnych.

Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Rodzaj studiów:
Uzyskany tytuł:

Czas trwania:

Tryb studiów: 
stacjonarne


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie