specjalność:

filologia polska - nauczycielska

kierunek: Filologia polska
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata z uprawnieniami do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI w szkołach podstawowych. 


Sylwetka absolwenta:

Studia w PWSZ w Elblągu na kierunku Filologia polska o specjalności filologia polska - nauczycielska pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

•     literatury polskiej i obcej, teorii literatury, historii języka polskiego oraz języka jako środku porozumiewania się i tworzywa literatury oraz  kultury współczesnej i multimediów,
•    wiedzy psychologicznej i społecznej o człowieku,
•    nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych,

•    projektowania działań dydaktyczno-wychowawczych, analizowania i diagnozowania zjawisk dydaktycznych;

•    nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.

 

Program Erasmus+

W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

Integralną częścią studiów na specjalności jest praktyka pedagogiczna w łącznym wymiarze 360 godzin.

Absolwenci filologii polskiej - nauczycielskiej mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele języka polskiego w klasach IV-VI w szkołach podstawowych.

Gruntowne wykształcenie filologiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich II stopnia na specjalnościach nauczycielskich, kulturoznawczych oraz pokrewnych.

filologia polska - nauczycielska
Zapisy na studia już od 1 czerwca 2018 Rekrutacja ON-LINE

Rodzaj studiów:
Uzyskany tytuł:

Czas trwania:

Tryb studiów: 
stacjonarne


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie