Specjalność:

filologia angielska - nauczycielska

Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 

Specjalność: Filologia angielska - nauczycielska dedykowana jest osobom wiążącym swoją zawodową przyszłość z pracą w charakterze nauczyciela języka angielskiego.

 

Atuty specjalności:

 

  • możliwość zdobycia kompetencji językowej na poziomie C1 według Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, umożliwiającej swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i w piśmie w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
  • bogata oferta przedmiotów w zakresie praktycznego wykorzystania języka angielskiego, językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego,
  • możliwość zdobycia kwalifikacji pedagogiczno-psychologicznych (zgodne ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r.), a także możliwość kontynuacji kształcenia na II stopniu i zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego,
  • wdrożenie do realizowania idei samokształcenia i pracy zespołowej oraz doskonalenia ustawicznego,
  • prężna wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ (uniwersytety partnerskie m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Turcji, Czechach, na Łotwie).
  • praktyki zawodowe umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, wynikających z przepisów prawa oświatowego.

filologia angielska - nauczycielska
filologia angielska - nauczycielska

Praca dla Ciebie

Absolwent specjalności dysponuje niezbędną wiedzą psychologiczną oraz pedagogiczną, dzięki której rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania.

Potrafi zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Ma udokumentowaną wiedzę oraz praktykę w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, wynikających z przepisów prawa oświatowego. Może podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka angielskiego po ukończeniu studiów II stopnia.

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry