Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

filologia angielska - nauczycielska

kierunek: Filologia
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata z uprawnieniami do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych (od klasy IV).

 

Specjalność: Filologia angielska - nauczycielska dedykowana jest osobom wiążącym swoją zawodową przyszłość z pracą w charakterze nauczyciela języka angielskiego.

 

Atuty specjalności:

 

  • 810 godzin praktycznej nauki języka angielskiego,
  • 150 godzin lektoratu drugiego języka obcego,
  • możliwość indywidualizacji własnego programu studiów w ramach wybieralnych przedmiotów fakultatywnych,
  • szeroki wybór kursów specjalistycznych, w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, metod i form pracy z uczniami,
  • kadra wykwalifikowanych wykładowców - również native speakerów - o ugruntowanym dorobku akademickim, a także praktyków, dysponujących wieloletnim doświadczeniem w zakresie nauczania języków obcych, w branży tłumaczeniowej i środowisku biznesu,
  • prężna wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ (uniwersytety partnerskie min. w Niemczech, Hiszpanii, Czechach, Turcji oraz na Łotwie).

filologia angielska - nauczycielska
filologia angielska - nauczycielska

Praca dla Ciebie

Absolwenta specjalności wyróżniają: bardzo dobra kompetencja językowa, wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz szeroki wachlarz praktycznych umiejętności zawodowych, niezbędnych do wykonywania pracy nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych, językowych, przydatnych także w wielu innych miejscach pracy, np.: w instytucjach kultury, wydawnictwach i mediach.

 

Gruntowne wykształcenie filologiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich na specjalnościach nauczycielskich, kulturoznawczych oraz pokrewnych.

Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie