Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

filologia angielska - języki obce w biznesie

kierunek: Filologia
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

  Specjalność: Filologia angielska - języki obce w biznesie kierowana jest do osób:

  • zainteresowanych językiem, kulturą i literaturą,
  • chcących pogłębiać wiedzę i zdobywać umiejętności w zakresie języka specjalności oraz jego odmian specjalistycznych,
  • planujących w swojej przyszłości zawodowej połączyć kompetencję lingwistyczną z dodatkowymi umiejętnościami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie w środowiskach biznesowych.

   

  Atuty specjalności:

   

  • 810 godzin praktycznej nauki języka angielskiego,
  • 240 godzinny kurs drugiego języka obcego - języka niemieckiego, w tym 60 godzinny intensywny moduł języka niemieckiego specjalistycznego,
  • możliwość indywidualizacji własnego programu studiów w ramach wybieralnych przedmiotów fakultatywnych,
  • kursy z zakresu słownictwa branżowego oraz warsztatowe zajęcia translatoryczne,
  • zróżnicowany wachlarz przedmiotów specjalistycznych z zakresu min.: zasad skutecznej komunikacji, korespondencji handlowej, podstaw prawnych i ekonomicznych nowoczesnej gospodarki,
  • kadra wykwalifikowanych wykładowców - również native speakerów - o ugruntowanym dorobku akademickim, a także praktyków, dysponujących wieloletnim doświadczeniem nie tylko w zakresie nauczania języków obcych, lecz także w branży tłumaczeniowej i środowisku biznesu,
  • prężna wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ (uniwersytety partnerskie min. w Niemczech, Hiszpanii, Czechach, Turcji oraz na Łotwie).

filologia angielska - języki obce w biznesie
filologia angielska - języki obce w biznesie

Praca dla Ciebie

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny. Jej absolwent dysponuje bardzo dobrą znajomością języka angielskiego - także branżowego, dobrą kompetencją językową w zakresie dodatkowego języka obcego oraz ugruntowaną elementarną wiedzą ekonomiczną. Kompetencje te dają możliwość podjęcia pracy w środowisku firm rodzimych i zagranicznych, w instytucjach zajmujących się min. handlem zagranicznym, w firmach szkoleniowych i konsultingowych, a także w agencjach reklamowych, biurach tłumaczeń, działach obsługi klienta oraz współpracy zagranicznej.

 

Absolwenci są ponadto przygotowani do kontynuowania nauki na studiach magisterskich.

Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania: 3 lata (sześć semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie