Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną w systemie IRK.
 
Nie ma ustalonego dolnego pułapu, od którego chętni są przyjmowani. (Ograniczenie wynika jedynie z limitu miejsc). To, czy zostanie się przyjętym, zależy od miejsca w rankingu tzn. osoby, które uzyskują więcej punktów z przedmiotów branych pod uwagę konkursie świadectw, są wyżej itd. W jednym roku konkretna ilość punktów może dać na przykład miejsce dwunaste, w drugim roku dwudzieste. Zależy to od poziomu wyników maturalnych chętnych na konkretny kierunek w danym roku.
Tak! Najważniejsza jest ilość punktów, może się okazać, że z 2 pozostałych przedmiotów, czyli Języka polskiego i obcego będzie Pan miał ilość punktów, która pozwoli na przyjęcie na studia. Proszę, zatem śmiało składać podanie.
Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2019/2020 wynosiła 85 zł.
Można składać podania na kilka kierunków, jeśli wszystkie kierunki, które wybieramy funkcjonują w ramach jednego instytutu, opłatę rekrutacyjną uiszcza się raz. Jeśli składamy podania w różnych instytutach, opłatę tą należy wnieść za każdy instytut, do którego składamy podanie.
Na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą wyjechać studenci dopiero po ukończeniu pierwszego roku. Możliwy jest wyjazd na praktyki zagraniczne (w wakacje) po drugim semestrze studiów.
Pokoje 2-3 osobowe z łazienkami w Domu Studenckim to w bieżącym roku akademickim wydatek 330 zł (DS2) miesięcznie od osoby.
W roku akademickim 2018/2019 wysokości stypendiów przedstawiały się następująco:
- stypendium socjalne – 610 zł, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie – 860 zł. (miesięczna maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta umożliwiająca ubieganie się studenta o stypendium socjalne wynosi 1000 zł netto)
- stypendium rektora – dla najlepszych studentów (za osiągnięcia w nauce lub/i sporcie – od 650 do 890 zł.
- stypendium dla niepełnosprawnych (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności) – 440 zł
Skierowanie na badania lekarskie oraz druk zaświadczenia lekarskiego otrzymasz po zakwalifikowaniu się na studia razem z decyzją o przyjęciu. Badanie to można wykonać we wskazanej przez Uczelnię przychodni - bezpłatnie.
Nie. Każdy z tych przedmiotów jest tak samo ważny. Istotna jest liczna punktów, którą daje, a nie sam przedmiot. Są to przedmioty do wyboru i każdy z nich ma taką samą wartość.
Studia dzienne są BEZPŁATNE. Studia niestacjonarne są odpłatne*. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2019 w roku akad. 2019/2020 opłaty za semestr wyniosą:
- w Instytucie Ekonomicznym 2300 zł
- w Instytucie Informatyki Stosowanej 2800 zł

*Istnieje możliwość wpłaty w miesięcznych ratach.
Studia te adresowane są głównie do pedagogów, którzy w przyszłości chcieliby uczyć tego przedmiotu, ale oczywiście każdy z wykształceniem wyższym może te studia podjąć – natomiast tylko pedagodzy będą mieli uprawnienia do nauczania Informatyki. Podobnie jest z pozostałymi studiami podyplomowymi, choć adresowane są do konkretnej grupy osób, to każdy z wyższym wykształceniem może się na nich kształcić.
Można odwołać się od decyzji, jedynie gdy ma miejsce naruszenie warunków i trybu rekrutacji.
W uczelni nie funkcjonuje status „wolnego słuchacza”.
Na wszystkie kierunki nabór ruszył 31 maja 2019 r. Jeśli będą nadal wolne miejsca, kolejny nabór ruszy w sierpniu 2019.