Europejski Dzień Logopedy w PWSZ w Elblągu

Europejski Dzień Logopedy w PWSZ w Elblągu

6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. Tematem w roku 2019 jest ASD - autystyczne spektrum zaburzeń: "Autyzm - porozumiewanie się łączy fragmenty w całość". Podkreślenie znaczenia tego święta jest niezwykle istotne, ponieważ zwraca ono uwagę, że już na etapie edukacji przedszkolnej oraz szkolnej należy  zachęcać rodziców dzieci, które mają problem z mówieniem, do konsultacji ze specjalistami.

Po raz kolejny w obchody święta EDL włączyła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. 7 marca w budynku Uczelni przy ul. Wojska Polskiego, odbyło sie seminarium pt. „LOGOPEDA – DZIECKO – RODZIC.   RÓŻNE DROGI – JEDEN CEL”, w którym udział wzięli logopedzi, pedagodzy, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz studenci Instytutu Pedagogiczno-Językowego. Uczestników spotkania przywitała Prorektor ds. Kształcenia dr Iwona Kijowska, inicjatorka wydarzenia, wykładowca IPJ, neurologopedia i z-ca dyrektora IPJ mgr Marzanna Tyburska.  Gościem specjalnym seminarium była dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray - adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, neurologopeda z wieloletnią praktyką w zakresie terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz terapii afazji, która  mówiła o faktach i mitach na temat diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z niepełnosprawnością. W ramach spotkania wykłady poprowadzili również:

•        dr Aneta Lica: „Neologizm dziecięcy – błąd czy przebłysk geniuszu” (Katedra Logopedii – Uniwersytet Gdański, PWSZ w Elblągu)

•        mgr Ewa Zielińska, mgr Marzena Firer-Kosowska: „Czujny rodzic - wspomaganie rozwoju małego dziecka – logopedyczny program edukacyjny dla rodziców” (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Elblągu)

•        mgr Agnieszka Zagulska-Narwojsz: „Logopeda w szkole – możliwości i ograniczenia w kształtowaniu prawidłowej mowy dziecka” (Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu)

•        mgr Magdalena Angielczyk: „Trening słuchowy dla dzieci w wieku przedszkolnym pt.  „Słucham – mówię – czytam”  (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu)

W drugiej części seminarium dla uczestników przygotowano warsztat logopedyczny zatytułowany „Masaż jako metoda wspomagająca terapię logopedyczną małego dziecka”, który poprowadziła dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray.

 

Organizowany po raz drugi przez PWSZ w Elblągu Europejski Dzień Logopedy dał możliwość wymiany doświadczeń zawodowych,  a uczelnia stała się miejscem spotkań logopedów pracujących w różnych placówkach i instytucjach (oświatowych, służby zdrowia, pomocy społecznej, jak również w gabinetach prywatnych). Jak się okazuje, w dzisiejszych czasach do logopedy nie przychodzą już tylko dzieci, które mają problem z wymową. Współczesna logopedia zajmuje się przede wszystkim umiejętnościami komunikacji, czyli mówieniem, formułowaniem swoich myśli, rozumieniem tego, co do nas inni mówią.

Podczas seminarium został poruszony bardzo szeroki wachlarz zagadnień, który sprzyjał głębokim przemyśleniom i wnioskom.

 

 


Data publikacji: 07 marca 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu