Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

ekonomika menedżerska

kierunek: Ekonomia
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne), niestacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne (stacjonarne)
2300 zł (niestacjonarne)

Studia na kierunku Ekonomia o specjalności ekonomika menedżerska pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu ekonomisty z zakresu:

 • podejmowania racjonalnych decyzji i rozwiązywania problemów w dziedzinie finansów przedsiębiorstw w kontekście mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych,
 • stosowania podstawowych kategorii gospodarki rynkowej w skali mikro- i makroekonomicznej oraz interpretowania problemów praktyki gospodarczej, szczególnie finansowej,
 • oceny racjonalności decyzji przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i podmiotów środowiska międzynarodowego,
 • analizy relacji między finansami przedsiębiorstw a rynkami finansowymi,
 • stosowania zasad rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych;
 • bankowości,
 • stosowania metod zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • stosowania koncepcji i metod zarządzania,
 • gospodarowania zasobami ludzkimi,
 • wykorzystywania marketingowych koncepcji i narzędzi w sferze usług finansowych,
 • analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych,
 • stosowania przepisów prawnych oraz umów obrotu gospodarczego i łączenia wiedzy ekonomicznej z prawną,
 • analizy relacji między rynkiem a państwem w kontekście uwarunkowań społecznych politycznych i ekonomicznych,
 • interpretacji zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu lokalnym i regionalnym,
 • znajomości języka obcego.

Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów. 

Przykładowe miejsca praktyk:

 • biura rachunkowe,
 • banki,
 • instytucje takie jak:
  • Elektrociepłownia Sp. z o.o. Elbląg
  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Elbląg
  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Elbląg

Absolwent tej specjalności posiada bardzo szeroką wiedzę ekonomiczną i wynikające z niej umiejętności, które umożliwią podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach na stanowiskach menedżerskich średniego szczebla w kraju i za granicą oraz samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.
Nasz absolwent dysponuje umiejętnością łączenia wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej głównie w zakresie gospodarowania finansami. Studenci kończący naszą Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia.

ekonomika menedżerska
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie