Specjalność:

dziennikarstwo i nowe media

Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata z kompetencjami do pracy dziennikarza w środkach masowego przekazu.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu:
•     literatury polskiej i obcej, teorii literatury, kultury współczesnej i multimediów,
•    podstaw prawa prasowego, gatunków dziennikarskich i edycji tekstów, 
•    dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego,
•    nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.

 

Program Erasmus+

W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

dziennikarstwo i nowe media
dziennikarstwo i nowe media

Praca dla Ciebie

  • prasa, radio i telewizja,
  • redakcje portali internetowych,
  • agencje PR i reklamowe,
  • agencje e-marketingu,
  • instytucje kulturalne i artystyczne,
  • biura prasowe,
  • ośrodki badań opinii społecznej i rynku.

Uwagi dodatkowe! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała 21 stycznia 2019 r porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, o którym mowa w art. 206 ust 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w zakresie współpracy przy prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Porozumienie obowiązuje od 1 lutego 2019r. i zawarte jest na czas nieokreślony.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry