Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

dziennikarstwo i nowe media

kierunek: Filologia polska
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata z kompetencjami do pracy dziennikarza w środkach masowego przekazu.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu:
•     literatury polskiej i obcej, teorii literatury, kultury współczesnej i multimediów,
•    podstaw prawa prasowego, gatunków dziennikarskich i edycji tekstów, 
•    dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego,
•    nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.

 

Program Erasmus+

W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

dziennikarstwo i nowe media
dziennikarstwo i nowe media

Praca dla Ciebie

Absolwenci filologii polskiej – dziennikarstwo i nowe media mogą znaleźć zatrudnienie w:

prasie, radiu i telewizji

- redakcjach portali internetowych

- agencjach PR i reklamowych

- agencjach e-marketingu

- instytucjach kulturalnych i artystycznych

Gruntowne wykształcenie filologiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich na specjalnościach kulturoznawczych lub pokrewnych.

Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania: 3 lata (sześć semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie