Dyplomatorium - wręczenie dyplomów pierwszym magistrom
  • 2018-07-10 10:00:00
  • Instytut Pedagogiczno-Językowy

10 lipca 2018 r. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, po raz pierwszy w historii Uczelni dyplomy ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) odbierze grupa 29 absolwentów kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie