Czerpali wiedzę ze źródła

Czerpali wiedzę ze źródła

Dnia 26 listopada 2019 studenci III roku Pedagogiki specjalnej (specjalność: logopedia z terapią pedagogiczną) odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu. W ramach 3-godzinnej wizyty studyjnej mieli okazję poznać specyfikę pracy tej placówki.

Dyrektor ośrodka, mgr Leszek Iwańczuk, przedstawił strukturę placówki, omówił organizację pracy, a także podzielił się wieloletnimi doświadczeniami i refleksjami dotyczącym pracy z dziećmi i młodzieżą z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Studenci mieli także okazję porozmawiać z zastępcą dyrektora, mgr Eweliną Deją, oraz z niektórymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, wychowawcze, rewalidacyjne, a także z uczniami – uczestnikami tych zajęć. Nauczyciele chętnie dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi pracy w placówce. Wskazywali zarówno na trudne obszary tej pracy, jak i osiągane sukcesy. Dostrzec można było u nich ogromne zaangażowanie i chęć rozwijania swoich kompetencji edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznych. Podkreślali bowiem konieczność i sens poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, zarówno w formie szkoleń - kursów, studiów podyplomowych, jak i współuczestniczenia w różnych projektach, w tym także międzynarodowych.

Szczególnie cenne okazały się obserwacje zajęć rewalidacyjnych z zastosowaniem metod: EEG –  Biofeedback (prowadzonych przez mgr Małgorzatę Sierek), Integracji Sensorycznej (prowadzonych przez mgr Ewelinę Deję) oraz zajęć terapii pedagogicznej (prowadzonych przez mgr Annę Góralską). Obserwując bezpośrednią pracę terapeuty z uczniem dostrzec można było zarówno możliwości ucznia, jak i  osiągane przez niego efekty. Studenci mieli też możliwość sprawdzenia na sobie sposobu oddziaływania niektórych narzędzi stosowanych w pracy rewalidacyjnej.

Wizyta w ośrodku i  doświadczenie różnych sytuacji pozwoliły studentom spojrzeć na pracę w tego typu placówce z innej niż tylko akademickiej perspektywy. 

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi ośrodka za umożliwienie odbycia wizyty.


Data publikacji: 04 grudnia 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry