kierunek:

Budownictwo

Uzyskany tytuł

inżynier

Czas trwania studiów

4 lata (osiem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Studia na kierunku Budownictwo umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych, technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich.
W toku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 15 tygodni. Na studiach stacjonarnych: 3 tygodnie w semestrze czwartym, 12 tygodni w semestrze siódmym. Na studiach niestacjonarnych: 3 tygodnie w semestrze czwartym, 4 tygodnie w semestrze szóstym, 8 tygodni w semestrze siódmym. Praktyki są realizowane w najlepszych firmach budowlanych regionu elbląskiego.
Absolwent tego kierunku jest w pełni przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunalnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Studia Budownictwo
Zapisy od 31 maja 2019 Rekrutacja ON-LINE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie