Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

kierunek:

Budownictwo

Uzyskany tytuł

inżynier

Czas trwania studiów

4 lata (osiem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia na kierunku Budownictwo umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:
wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego,
projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
technologii i organizacji budownictwa,
kierowania zespołami i firmą budowlaną,
wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

Studia Budownictwo
Studia Budownictwo

Praca dla Ciebie

Absolwent jest inżynierem w pełni przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunalnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.
Absolwent jest przygotowany do ubiegania się o uprawnienia budowlane:
do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń
do projektowania - w ograniczonym zakresie

Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie