Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

kierunek:

Budownictwo

Uzyskany tytuł

inżynier

Czas trwania studiów

4 lata (osiem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Studia na kierunku Budownictwo umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:
wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego,
projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
technologii i organizacji budownictwa,
kierowania zespołami i firmą budowlaną,
wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich.
W toku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 15 tygodni. Na studiach stacjonarnych: 3 tygodnie w semestrze czwartym, 12 tygodni w semestrze siódmym. Praktyki są realizowane w najlepszych firmach budowlanych regionu elbląskiego.

Przykładowe miejsca praktyk:
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Przemysłówka 03 Klecha Antoni"
- Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELZAMBUD Sp. z o. o.
- Przedsiębiorstwo Budowlane Grzegorz Jankowiak
Absolwent jest inżynierem w pełni przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunalnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.
Absolwent jest przygotowany do ubiegania się o uprawnienia budowlane:
do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń
do projektowania - w ograniczonym zakresie
Studia Budownictwo
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie