Archiwum

Nr postępowaniaTrybData ogłoszeniaTytuł postępowaniaTermin składania ofert
ZP/TP/2312/20/1499/2021 podstawowy bez negocjacji (wariant 1) 2021-09-01 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137 2021-09-17
ZP/PN/2312/15/1208/2021 przetarg nieograniczony 2021-08-23 Dostawa systemu bezpieczeństwa sieci dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2021-09-20
ZP/PN/2312/14/1207/2021 przetarg nieograniczony 2021-08-06 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2021-09-08
ZP/TP/2312/13/1081/2021 podstawowy bez negocjacji (wariant 1) 2021-07-28 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137 2021-08-25
ZP/TP/2312/17/1280/2021 podstawowy bez negocjacji (wariant 1) 2021-07-15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania przebudowy pomieszczeń piwnicznych klatki K1 budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Zacisze 12. 2021-07-27
ZP/PN/2312/10/991/2021 przetarg nieograniczony 2021-07-02 Dostawa i wdrożenie symulatora osoby ze szczególnymi potrzebami wraz z wyposażeniem, dostawa gogli rozszerzonej rzeczywistości oraz dostawa elektrycznego wózka inwalidzkiego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2021-08-09
ZP/TP/2312/07/1180/2021 podstawowy bez negocjacji (wariant 1) 2021-06-24 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania przebudowy pomieszczeń piwnicznych klatki K1 budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Zacisze 12 2021-07-06
ZP/TP/2312/12/1055/2021 podstawowy bez negocjacji (wariant 1) 2021-05-31 Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu narzędzi wspierających diagnozowanie słuchu, motoryki i mowy dziecka dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu „Kształcenie 4.0” 2021-06-08
ZP/TP/2312/11/1020/2021 podstawowy bez negocjacji (wariant 1) 2021-05-28 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu kompetencji informatycznych i komunikacji dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2021-06-08
ZP/PN/2312/09/982/2021 podstawowy bez negocjacji (wariant 1) 2021-05-20 Świadczenie usług księgowych na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2021-05-28
ZP/TP/2312/06/802/2021 podstawowy bez negocjacji (wariant 1) 2021-04-30 Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2021-05-10
ZP/TP/2312/08/876/2021 podstawowy bez negocjacji (wariant 1) 2021-04-30 Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu narzędzi wspierających diagnozowanie słuchu, motoryki i mowy dziecka dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu „Kształcenie 4.0” 2021-05-11
ZP/PN/2312/05/492/2021 podstawowy bez negocjacji (wariant 1) 2021-03-26 Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu narzędzi wspierających diagnozowanie słuchu, motoryki i mowy dziecka dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu „Kształcenie 4.0” 2021-04-06
ZP/PN/2312/03/577/2021 podstawowy bez negocjacji (wariant 1) 2021-03-26 Świadczenie usług księgowych na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2021-04-08
ZP/PN/2312/04/454/2021 podstawowy bez negocjacji (wariant 1) 2021-03-25 Świadczenie usług ICT oraz usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2021-04-07
ZP/PN/2312/02/529/2021 podstawowy bez negocjacji (wariant 1) 2021-03-25 Świadczenie usług z zakresu mentoringu branżowego oraz usług szkoleniowych na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2021-04-07
ZP/PN/2312/01/232/2021 podstawowy, bez negocjacji 2021-03-18 Dostawa serwerów i oprogramowania serwerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2021-03-26
ZP/PN/2312/10/1528/2020 przetarg nieograniczony 2020-12-31 Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania relacjami z otoczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2021-02-10
ZP/PN/2312/22/2585/2020 przetarg nieograniczony 2020-12-30 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”. 2021-01-19
ZP/PN/2312/23/2581/2020 przetarg nieograniczony 2020-12-30 Opracowanie projektu wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem dotyczącym rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137 2021-01-19
ZP/PN/2312/20/2465/2020 przetarg nieograniczony 2020-12-23 Świadczenie usług promocyjnych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2021-01-07
ZP/PN/2312/17/2461/2020 przetarg nieograniczony 2020-12-10 Opracowanie dokumentacji technicznej dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu 2020-12-21
ZP/US/2312/16/2243/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-12-09 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu oprogramowania SDL Trados dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-12-18
ZP/US/2312/17/2384/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-11-30 Przeprowadzenie szkolenia dla kadry akademickiej z zakresu modelu projektowania uniwersalnego pt. Jak nauczać o dostępności i sposobach ich zapewnienia w ramach projektu „Zawodowe Zrozumienie Niepełnosprawności”. 2020-12-08
ZP/PN/2312/21/2276/2020 przetarg nieograniczony 2020-11-24 Dostawa i montaż siedzisk oraz mebli tapicerowanych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 2020-12-02
ZP/PN/2312/15/2014/2020 przetarg nieograniczony 2020-11-20 Dostawa serwerów i sprzętu sieciowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2021-01-04
ZP/PN/2312/19/2180/2020 przetarg nieograniczony 2020-11-19 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-11-30
ZP/PN/2312/18/2020/2020 przetarg nieograniczony 2020-11-06 Dostawa bezzałogowych statków powietrznych i robotów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2020-11-16
ZP/PN/2312/16/1929/2020 przetarg nieograniczony 2020-10-20 Dostawa i montaż siedzisk oraz mebli tapicerowanych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-10-29
ZP/US/2312/15/1871/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-10-20 Przeprowadzenie kursu z zakresu analityki internetowej oraz zaawansowanych technik reklamy w Internecie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-10-29
ZP/PN/2312/14/1652/2020 przetarg nieograniczony 2020-10-05 Dostawa sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie pracowni symulacji biznesowych oraz modernizacja systemu do laboratorium językowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-11-10
ZP/US/2312/13/1565/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-09-16 Przeprowadzenie szkolenia na auditora wiodącego oraz z zakresu mediów społecznościowych dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-09-24
ZP/PN/2312/13/1475/2020 przetarg nieograniczony 2020-09-11 Dostawa oprogramowania do obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-09-22
ZP/US/2312/14/1534/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-09-10 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu oprogramowania Statistica dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-09-18
ZP/PN/2312/11/1299/2020 przetarg nieograniczony 2020-09-09 Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-10-12
ZP/US/2312/12/1525/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-09-07 Przeprowadzenie kursu moderatora Design Thinking dla pracownika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-09-16
ZP/PN/2312/07/1364/2020 przetarg nieograniczony 2020-07-31 Dostawa i montaż mebli dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-08-11
ZP/US/2312/11/1291/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-07-22 Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2020-07-30
ZP/PN/2312/09/1318/2020 przetarg nieograniczony 2020-07-17 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-07-30
ZP/PN/2312/08/1157/2020 przetarg nieograniczony 2020-07-17 Świadczenie usług ICT oraz usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”, 2020-07-28
ZP/PN/2312/12/1303/2020 przetarg nieograniczony 2020-07-15 Świadczenie usług księgowych na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2020-07-23
ZP/US/2312/10/1108/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-06-17 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi programu EASE dla pracownika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu pn. „PWSZ w Elblągu- Uczelnia III-ciej Generacji” 2020-06-25
ZP/PN/2312/06/1089/2020 przetarg nieograniczony 2020-06-16 Świadczenie usług mentoringu branżowego na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2020-06-24
ZP/PN/2312/05/1071/2020 przetarg nieograniczony 2020-06-10 Świadczenie usług księgowych na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" 2020-06-19
ZP/US/2312/09/981/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-05-20 Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla pracowników kadry akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-05-28
ZP/PN/2312/04/922/2020 przetarg nieograniczony 2020-05-14 Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-05-26
ZP/US/2312/08/846/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-05-11 Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu zarządzania projektami dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-05-22
ZP/PN/2312/03/543/2020 przetarg nieograniczony 2020-03-19 Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-04-14
ZP/US/2312/06/540/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-03-12 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu audytu efektywności energetycznej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-03-23
ZP/US/2312/07/563/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-03-11 Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla pracowników kadry akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-03-19
ZP/US/2312/05/530/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-03-10 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kompetencji przywódczych według modelu Dare to lead dla pracownika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-03-18
ZP/US/2312/04/401/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-02-28 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Revit Structure dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-03-09
ZP/US/2312/03/292/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-02-24 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu coachingu dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-03-04
ZP/PN/2312/02/311/2020 przetarg nieograniczony 2020-02-13 Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137 2020-02-24
ZP/US/2312/01/235/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-02-05 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu administracyjnej obsługi studenta dla pracowników administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-02-13
ZP/PN/2312/01/2809/2020 przetarg nieograniczony 2020-01-07 Zorganizowanie dwóch wycieczek turystyczno – krajoznawczych do Grecji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-01-16
ZP/US/2312/19/2706/2019 zamówienie na usługi społeczne 2019-12-20 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-01-08
ZP/US/2312/20/2701/2019 zamówienie na usługi społeczne 2019-12-13 Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla pracowników kadry akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-01-03
ZP/PN/2312/10/1826/2019 przetarg nieograniczony 2019-10-04 Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-11-06
ZP/US/2312/02/734/2019 zamówienie na usługi społeczne 2019-03-29 Świadczenie usług szkoleniowych dla studentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-04-08