Akcja Ubezpieczenie!

Akcja Ubezpieczenie!

Rada Studentów PWSZ Elbląg rozpoczyna zbiórkę na ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 2019/2020.


Składka: 35 złotych
Suma ubezpieczenia: 40 000 złotych
Ubezpieczyciel: INTERRISK TU S.A

Do ubezpieczenia mogę przystąpić studenci studiów stacjonarnych jak i studenci studiów niestacjonarnych. Do zawarcia ubezpieczenia WYMAGANA jest aktualna legitymacja studencka.

Ubezpieczenie obejmuje PRAKTYKI, na które wymagane jest ubezpieczenie NNW.

Składki zbierane są do 31 października! Jest to ostateczny termin, w którym będą zbierane składki na ubezpieczenie.

Składki mogą być zbierane przez starostów roku, bądź można składać je osobiście w Biurze Rady Studentów - Akademik ulica Wspólna 11, pokój numer 3.
Forma płatności: GOTÓWKA
Osoby, które wpłacą składkę w terminie do 31 października będą objęte ubezpieczeniem od 01.10.2019 do 30.09.2020 w kraju i zagranicą 24 godziny na dobę.

Starostów, którzy chcieliby zbierać składki u siebie na roku proszeni są o kontakt na Turn on Javascript! w celu uzyskania dodatkowych informacji. Składki na ubezpieczenie można wpłacić tylko w biurze Rady Studentów.
Starości, którzy będą zbierać pieniądze na ubezpieczenia proszeni są o ich przechowanie, a następnie do przekazania ich do biura Rady Studentów w trakcie dyżurów osób upoważnionych do tego: wtorek 14:00 - 16:00 środa 15:00 - 17:00

Odliczone pieniądze prosimy przynosić w niezaklejonych kopertach, z naniesioną adnotacją o ilości osób, kwocie, kierunku, specjalności i roku studiów. STAROŚCI: listy osób ubezpieczonych przyjmujemy TYLKO I WYŁĄCZNIE w formie wydrukowanej z podpisami - RODO* !

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Data publikacji: 15 października 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry