Administracja Bezpieczeństwa Publicznego "Public Safety"

 

Koło ma wpływ na rozwój i promocję Uczelni poprzez dbanie o właściwy wizerunek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim oraz nawiązywanie współpracy z innymi uczelniami.

 

 

 

 

Cele Koła Naukowego Administracji Bezpieczeństwa Publicznego "Public Safety":

  • pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz nauk pokrewnych;
  • stworzenie warunków do samokształcenia i podwyższania poziomu wiedzy studentów;
  • doskonalenie form i metod pracy naukowej jego członków;
  • inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie narodowym;
  • zdobywanie umiejętności i doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy;

 

Członkiem Koła może być:

  1. członek zwyczajny, którym jest każdy student PWSZ w Elblągu deklarujący chęć udziału w działalności Koła;
  2. członek wspierający, którym jest opiekun Koła lub konsultant naukowy z ramienia PWSZ w Elblągu (w liczbie jeden członek wspierający na sekcję);
  3. członek honorowy, którym może zostać osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju Koła.

 

Opiekun: dr Mariusz Darabasz
Zarząd Koła: Łukasz Chojna, Karolina Kamola, Karolina Maciorowska

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SKN Public Safety W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

AKTYWNOŚCI

Aktywizowanie młodych ludzi w działalność samorządów lokalnych

Warsztaty w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Warsztaty kryminalistyczne w Szkole Podstawowej nr 12 w Elblągu 

Spotakanie "Kobieta XXI Wieku"